Previous
Next

Huisregels Club Atelier

1. Minimale leeftijd is 18 jaar; legitimatie is verplicht wanneer het beveiligingspersoneel daarom vraagt.
2. Aanwijzingen van beveiligingsmedewerkers dienen stipt te worden opgevolgd.
3. Aanwijzingen van de host dient stipt te worden opgevolgd.
4. Er geldt een visitatieplicht (ook voor tassen en tasjes) wanneer hierom gevraagd wordt door een beveiligingsmedewerker.
5. Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan foto- of videocamera’s mee naar binnen te nemen.
6. Jassen dienen te worden opgeborgen in de lockers. De organisatie wijst iedere aansprakelijkheid af waar het gaat om verlies, diefstal of schade van jassen die in lockers zijn opgeborgen. Hetzelfde geldt voor de daar opgeborgen andere goederen alsmede voor goederen die in de jaszakken bewaard werden.
7. Club Atelier heeft het recht om de (telefoon) camera’s af te plakken met een sticker.
8. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
9. Een relaxte houding en dito gedrag is een basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.
10. Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende rassen, sekse, religies en culturen die tijdens een clubnacht aanwezig zijn.
11. Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen, dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen worden daarop aangesproken en wordt toegang (in het vervolg) geweigerd.
12. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren volgt eerst een waarschuwing en daarna –bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.
13. We houden ons het recht om groepen te weigeren.
14. Door andere bezoekers als hinderlijk ervaren samenscholing van drie of meer personen in de locatie is niet toegestaan en kan – na een eerste waarschuwing- leiden tot verwijdering uit de locatie.
15. Bij wetsovertredingen en misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie.
16. Het is niet toegestaan drank of etenswaren van buitenaf mee naar binnen te nemen.
17. Het gebruik of verhandelen van (hard)drugs is streng verboden. Bij geconstateerd gebruik van (hard)drugs volgt verwijdering. Bij constatering van handel of het bezit van (hard)drugs wordt de politie ingeschakeld en behoudt de Club het recht om de bezoeker de aanwezigheid in de club te ontzeggen. In alle gevallen geldt dat de aangetroffen goederen in beslag genomen en overgedragen worden aan de politie.
18. Slag-, steek- of vuurwapens zijn verboden en worden –indien aangetroffen- door de beveiligingsbeambte ingenomen en overgedragen aan de politie. De toegang tot de club wordt direct en in het vervolg ontzegd.
19. Bij constatering van een strafbaar feit op heterdaad, dan wel kort nadat het feit is gepleegd, behoudt de organisatie zich het recht voor de dader aan te houden en over te dragen aan de politie.
20. Voor een ieders veiligheid wordt gebruik gemaakt van beveiligingscamera’s met bandopnamen. Een ieder die Club Atelier bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend (bewijs)materiaal getoond worden aan derden.
21. Tijdens de clubnachten van Club Atelier wordt foto en/of videomateriaal opgenomen ten behoeve van promotionele doeleinden (website, flyers etc.). Een ieder die Club Atelier bezoekt, stemt toe in het maken van opnames en het publiceren van dit materiaal.
22. De organisatie sluit aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor enige vorm van persoonlijke en/of materiële schade die de bezoeker kan oplopen tijdens bezoek aan Club Atelier.
23. Wanneer iemand klachten heeft over de wijze waarop diegene tijdens een clubnacht van Club Atelier door ons personeel bent behandeld, dan wel kritiek heeft over ons toegangsbeleid of op onze beveiligingsmedewerkers, dan kan dit binnen 3 werkdagen schriftelijk gemeld bij de directie van Club Atelier.
24. Wij vragen de bezoeker ons beveiligingspersoneel te waarschuwen wanneer de bezoeker ziet dat iemand onwel is geworden. De beveiligingsmedewerker kan ervoor zorgdragen dat er eerste hulp verleend wordt.
25. Wij vragen u ons beveiligingspersoneel te waarschuwen wanneer u problemen of misdragingen constateert bij andere aanwezigen. Grijp nooit zelf in!
26. Op diverse plaatsen in ons bedrijf wordt meer dan 85 DB(A) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf sluit aansprakelijkheid uit voor nadelige gevolgen of beschadiging die hierdoor wellicht (op korte of lange termijn) aan uw gehoor kan optreden. Het verblijf in Club Atelier geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Om Risico’s te beperken adviseren wij u om –net als ons personeel- oordopjes in te brengen. Deze oordopjes zijn verkrijgbaar bij de toiletten.
Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot het deurbeleid van Club Atelier, of indien u iets opmerkelijks hebt ervaren aan onze deur dan kunt u contact met ons opnemen via hello@club-atelier.com.

Wij wensen een ieder veel plezier!