Previous
Next
          __________________________________________

CLUB NIGHT // W/ PHILOU LOUZOLO

16.12.22 – 23.00 tot sluit

LINE UP:
LEIA // 23.00 – 00.30
NUNO DOS SANTOS // 00.30 – 02.00
PHILOU LOUZOLO  // 02.00 – 03.30
FESTIMI SOUNDSYSTEM // 03.30 – 05.00

__________________________________________

 

Scroll down